KontaktySídlo: zavazia.sk s.r.o.
Tematínska 6
851 05 Bratislava

IČO:
IČ DPH:
45 949 301
SK2023182018
Poštová adresa: zavazia.sk s.r.o.
Tematínska 6
851 05 Bratislava

   
Kontaktná osoba: p. Šupák
poverený predajom


Tel:
e-mail:
0905 217 788
zavazia@gmail.com
zavazia@zavazia.sk
Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS v Bratislave, odd.: Sro, vložka č.:70303/B.